Historie

En als U dan daar in Taverne de oude Munt gaat zitten (heeft U een zachte bips, pak dan even een kussen uit het rek!) kunt U ook niet bevroeden, dat U in een historisch pand beland bent!

Ooit gehoord van de Graven van Egmont en Ho(o)rne? Die samen met Willem van Oranje z.g. de revolutie begonnen tegen de Spanjaarden in 1568, het begin van de 80-jarige oorlog en die dan ook zoals toen gebruikelijk onthoofd werden door Alva? Nou, die van Ho(o)rne heette Philips de Montmorency, Graaf van Horne, kwam niet uit “Holland” maar woonde hier in Weert op de Biest, in zijn kasteel. (Daar is alleen nog maar de voordeur van over…). Hij was helemaal niet zo revolutionair, maar meer een fuifnummer, die meestal vertoefde aan het hof van Philips de Tweede, Koning van Spanje. Hij had altijd een chronisch geldtekort, waardoor hij gemakshalve, weliswaar met toestemming, in dit pand zijn geld liet slaan. (Neen, we hebben er geen van gevonden. Maar er zijn een paar exemplaren in de Tiendschuur, het stadsmuseum…).

Graaf van Horne

Heel lullig en simpel was het dan ook van Alva (een chagrijnige hulp van Philips de II, die véél te katholiek was …). om van Horne en zijn borrelvriend Lamoraal van Egmont, in Brussel uit te nodigen voor een stuk of 10 gangen Diner (in die tijd keek men niet op een paar calorieën…), om ze daarna te arresteren en te onthoofden. Willem van Oranje, die onraad rook, niet op het feestje wilde blijven en huiswaarts ging, kwam van Horne tegen en waarschuwde hem om niet naar Brussel te gaan.

Philips echter sloeg dit advies in de wind en zei bij het afscheid: “Dag, prins zonder land…”waarop Willem antwoorde: “Dag, graaf zonder hoofd…”. Kort daarop kreeg “de Zwijger” gelijk. De goede man ligt nu hier in de grote St. Martinuskerk voor het altaar begraven. Ze hebben ze hem bij herstelwerkzaamheden aan de kerk, nog een keer opgegraven en geconstateerd dat een nekwervel inderdaad door midden gekliefd was. Echte vaklui in die tijd…..